WackiesIT'S YOU I LOVE
Wicked Ago Feel It WICKED AGO FEEL IT
Sugar Minott

1984 -LP- Wackie's, #WACKIE 1718
2002 -LP- Wackie's, #W 1718
2002 -CD- Wackie's, #W 1718
2015 -LP- Wackie's, #W 1718
  • It's You I Love
African Roots Act 3 AFRICAN ROOTS ACT 3
Wackies Rhythm Force


1983 -LP- Wackie's, #WACKIE 1717
2002 -LP- Wackie's, #W 1717
2002 -CD- Wackie's, #W 1717
  • You I Love Dub